Har du problemer med
egen eller andres rusbruk?

LISA står for livssynsnøytrale samtalegrupper for rusmiddelavhengige og for pårørende.

I LISA møter du mennesker med ulik bakgrunn og livssituasjon. En fellesnevner for deltakerne er at de har kjennskap til egen eller andres avhengighet til rusmidler.

Føler du deg alene i forhold til din rusavhengighet?

Avhengighet fører ofte til en del vanskelige følelser som igjen gjør at man unngår andre mennesker. Sosial tilbaketrekning og isolasjon forsterker behovet for å innta rusmidler. Dette kan lett bli til en ond sirkel. En støttegruppe kan kanskje hjelpe? Mange av våre deltakere er i ferd med å etablere en rusfri livsstil og søker derfor sammen for støtte og positive bekreftelser i denne prosessen. Deltagerne i pårørendegruppen finner forståelse og støtte i møte med andre pårørende, - og fagpersoner.

Pårørendegrupper

Det kan være vanskelig å leve i nære relasjoner til mennesker som strever med en rusavhengighet. LISA har derfor en gruppe for pårørende, der fokus er rettet mot den pårørende sin situasjon og behov for selvivaretakelse. Les mer om pårørendegruppene.